Gübre

Naturem, enerji maliyetlerini düşürmek, kirlenme ve korozyonla ilgili sorunları azaltmak ve diğer tesis süreçlerinde atık ısıyı geri kazanmak için sizlere çözüm sunar. Dizayn ettiği Alfa Laval’in geniş ısı eşanjörleri yelpazesi ile geleneksel ünitelere kıyasla sermaye harcamalarını önemli ölçüde azaltır ve yerden tasarruf sağlar.

Alfa Laval eşanjörlerin karşı akım akışı sayesinde, sıcak ve soğuk akışkanlar arasında sadece 2°C’lik bir sıcaklık farkı sağlayan ve önemli ısı yaklaşımları ile enerji tasarrufları gerçekleştirilmesi mümkündür.

Naturem, bulamaçtaki sıvıların etkili bir şekilde ayrılması, kolay bertarafı, katıları kuru kek haline getirmek için Alfa Laval kendi kendini temizleyen yüksek devirli santrifüj dekantörleri ile sorunlarınızı ortadan kaldırmaktadır.

  • Seyreltme ısınan sıvının soğutulması
  • Filtre yıkanmasından zayıf fosforik asidin soğutulması
  • Sülfat çökeltmeden önce fosforik asidin ısıtılması
  • Buharlaştırmadan sonra fosforik asit ürününün soğutulması
  • Duşlama asidinin soğutulması
  • Fosforik asidin buharlaşması
  • Son ürünün soğutulması

Tüm Sektörler