Filtreler – Tank Ekipmanları

W-Sil
W-SIL süzgeç, santrifüjler, ısı eşanjörleri, pompalar vb. gibi sonraki ekipmanı korumak için proses sıvılarından kaba partikülleri çıkarmak için özel olarak tasarlanmış kendi kendini temizleyen bir fırçalı süzgeçtir.