Biyogaz

Naturem, biyogaz tesisinizde bulunan vidalı tip seperatörlerinizden çıkan sıvıda bulunan askıda katı maddeleri dekantör teknolojisi ile geri kazanmanıza yardımcı olur. Böylelikle seperatör sonrası atık suyunuzda bulunan katı madde oranını çok ciddi miktarda düşürerek, arkasında arıtma tesisi varsa onun için bir nevi ön arıtma sağlayabilirsiniz. Öte yandan su içerisinde kalan katı maddeyi gübre olarak kullanabilmek üzere geri kazanabilirsiniz.

Dekantör santrifüj ekipmanı ile seperatör sonrası sıvıdaki tortunun alınması ile gübre miktarı arttırılabilir ve arıtmaya giden sıvının içindeki katı madde yükünün azaltılması sağlanabilir.
Spiral eşanjör ekipmanı ile çürütücü tanklarına istenen sıcaklıkta ürün beslemesi sağlanabilir. Bu ekipmanlar, çürütücü tankların içinde hiçbir komponent bulunmadan, dışarıdan müdahale edilebilir ve temizlenebilir çok efektif bir üründür.

Membran modülleri ile arıtma tesisindeki verimin arttırılması ve çıkış parametrelerinin iyileştirilmesi sağlanabilir.

Evaporasyon sistemi ile arıtma sistemine ihtiyaç duymadan sıfır sıvı deşarjı (ZLD – zero liquid discharge) veya minimum sıvı deşarjı (MLD – minimum liquid discharge) konularında çalışma yapılabilir.

Naturem bu proseslerin gerçekleştirilmesi için anahtar teslim hizmet sunarken gerek resmi distrübütörü olduğu Alfa Laval ekipmanlarını, gerekse temsilcisi olduğu Nova Rotors, Habermann Aurum, FWT ve Kreiselmatic pompa ekipmanlarını kullanmaktadır.

Tüm Sektörler